Back
Next
Za pomocą drukowania 3D możemy:
oceniać i poprawiać kolejne koncepcje w krótszym czasie,
podejmować decyzje we wczesnym etapie rozwoju produktu
przyspieszać proces projektowania
dokonywać iteracyjnego testowania na każdym kroku podejmowania decyzji
osiągać niższe koszty produkcji
zapewnić większą wydajność produkcji
podnieść jakość
wprowadzać bardziej udane, nowe produkty
zmniejszać magazyn i inne koszty logistyczne
zmniejszać masę produktu
  wspomagać działy marketingu i sprzedaży zanim produkt trafi do produkcji
Druk 3D to jedna z najbardziej innowacyjnych technologii wytwarzania.

Obecnie Druk 3D bardzo szybko się rozwija i staje się coraz bardzie konkurencyjny dla tradycyjnych metod prototypowania, modelowania i produkcji.

Drukowanie 3D oferuje korzyści na każdym etapie tworzenia produktu, począwszy od wstępnego projektu koncepcyjnego do produkcji wyrobów finalnych i wszystkich krokach pomiędzy nimi włącznie.
Zaledwie kilka lat temu drukowanie 3D ograniczało się do niewielkiej liczby profesjonalistów i dotyczyło drukowania modeli koncepcyjnych i prototypów. Jednak ten proces udowodnił jak duże możliwości może dać druk 3D.
Dzisiaj technologie druku 3D pozwalają coraz większemu gronu twórców, projektantów, inżynierów, lekarzy, naukowców i producentów wyzwolić oraz pomnożyć korzyści z szybkiego druku 3D w całym procesie tworzenia.
W niektórych technologiach druku 3D można praktycznie wydrukować elementy o dowolnej geometrii bez ograniczeń występujących w tradycyjnych sposobach wytwarzania. Projektanci mają więcej swobody projektowania w celu osiągnięcia nowego poziomu funkcjonalności produktu.
Koszty wytworzenia są ograniczone tylko przez czas druku i eliminują pracochłonne etapy produkcji oraz zmniejszają straty surowego materiału typowego dla tradycyjnej produkcji subtraktywnej.
Drukowanie 3D jest idealnym sposobem, aby ocenić różne rozwiązania i koncepcje oraz umożliwić dokonanie najlepszego wyboru produktu finalnego.
We wczesnej fazie rozwoju produktu pożądane jest, aby szybko i tanio ocenić jak ma wyglądać produkt końcowy.
Wizualizacja założeń projektowych pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje, kiedy można zobaczyć i dotknąć alternatywne koncepcje leżące obok siebie niż oceniać produkt na ekranie monitora.
Prototypy weryfikacyjne zapewniają realne, praktyczne informacje zwrotne, które pozwalają szybko potwierdzić teorie projektowe poprzez praktyczne zastosowanie.

nowy wymiar możliwości z drukiem 3D